Ateliér

Ateliér Zóna vznikl roku 2005 původně jako volné sdružení fyzické osoby Ing.arch. Petr Mlýnek a právnické osoby AMG Studio s.r.o. zastoupené Ing.arch. Martinem Matuškem. Po několika společných akcích se dráhy obou subjektů mírně rozešly, Ing.arch. Martin Matušek se věnuje plně AMG Studiu a Ing.arch. Petr Mlýnek nadále vystupuje pod neoficiální hlavičkou       „ a t e l i é r   Z ó n a “.

Ing.arch. Petr Mlýnek, nar. 1974, po Mendelově gymnáziu v Opavě studium na FA VUT v Brně, promoce leden 2000, od listopadu 2000 OSVČ, od října 2005 Autorizovaný architekt (autorizace A1, č.03331)
  DESIGN   ARCHITEKTURA   STAVBY   INTERIÉRY   VEŘEJNÝ PROSTOR   ZAHRADY   Administrace  
TOPlist